Info Prijslijst apotheek – Apotheek Stad van de Zon – Heerhugowaard

Apotheek Stad van de Zon

Clara Wichmanntuin 12 1705 JZ Heerhugowaard Tel:(072) 5346677 Fax:(072) 5346675

Info Prijslijst apotheek

Prijzen van diensten van uw apotheek per 1 januari 2020

Deze prijslijst geeft u een overzicht van prijzen van diensten in uw apotheek. Voor een overzicht van kosten van geneesmiddelen verwijzen wij u naar www.medicijnkosten.nl

Deze prijslijst geldt alleen indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij geen contract hebben kunnen afsluiten. Omdat de apotheek een contract heeft met vrijwel alle zorgverzekeraars kunnen verschillende prijzen van toepassing zijn, zowel voor geneesmiddelen als voor diensten. U kunt dit navragen bij een van onze medewerkers. Bovendien geldt dat wij veelal de kosten van de onder 1 en 2 genoemde handelingen en in sommige gevallen ook andere onderdelen rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar kunnen declareren.

Prestaties   basispakket 2020  adviesprijs (€)  incl. BTW 
1. Uitgifte per medicijn Voorbereiden, klaarmaken, controleren en uitgifte   6,08
Weekuitgifte per medicijn Uitgifte   verpakt per toedieningsmoment voor chronisch gebruik per week   3,35
Toeslag eerste uitgifte Specifieke begeleiding voorafgaand aan eerste gebruik, inclusief gesprek (alleen wanneer het betreffende geneesmiddel in de afgelopen 12 maanden niet eerder is gebruikt)   6,08
Toeslag bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid   11,13
Toeslag bijzondere bereiding Niet-standaard geneesmiddel dat voor u persoonlijk wordt bereid en speciale behandeling vraagt   91,29
Toeslag thuisbezoek Het tarief dat in rekening wordt gebracht als de zorg bij de patiënt thuis wordt uitgevoerd. Dit geldt niet voor bezorgen.   25,00
Avond Nacht Zondag (ANZ) Toeslag per UR-geneesmiddel op het   recept dat wordt aangeboden na 18.00 en voor 8.00 of op een zondag of nationale feestdag (alleen bij spoedapotheek)   ± 30,00
Overige   diensten
 2. Medicatiebeoordeling Beoordeling van de geneesmiddelen in een persoonlijk gesprek bij gebruik van meerdere UR-geneesmiddelen   75,00
 3. Instructie UR geneesmiddel-gerelateerd hulpmiddel Het geven van uitleg bij het gebruik van een hulpmiddel dat nodig is voor het juiste gebruik van een UR-geneesmiddel   6,08
 4. Farmaceutische begeleiding bij   ziekenhuisopname Het op verzoek doorgeven van het gebruik van UR-geneesmiddelen van de patiënt bij opname in het ziekenhuis.   2,50
 5. Farmaceutische begeleiding   ontslag ziekenhuis Het op verzoek verwerken in het patiëntendossier van het gewijzigde gebruik van UR-geneesmiddelen na opname in het ziekenhuis.   2,50
 6. Voorlichting zelfmanagement Het individueel ondersteunen van patiënten in groepsverband door middel van informatiebijeenkomsten over UR-geneesmiddelen.   gratis
 7. Advies farmaceutische zelfzorg Het op verzoek adviseren over het gebruik van een zelfzorgmedicijn in combinatie met UR geneesmiddelen die de   patiënt gebruikt of wil gaan gebruiken   gratis
 8. Advies geneesmiddelengebruik   tijdens reis Het op verzoek verstrekken van advies over het gebruik en het bewaren van UR-geneesmiddelen tijdens een reis en in een ander klimaat   gratis
 9. Advies ziekterisico bij reizen Het op verzoek verstrekken van informatie over het gebruik van UR-geneesmiddelen in verband met ziekterisico bij reizen   gratis
 10. Niet terhandstelling Het in overleg met arts of patiënt weloverwogen niet ter hand stellen van een door een arts voorgeschreven UR-geneesmiddel   6,08